رسانه‌ها آینه‌ تمام نمای افکار عمومی

دسته: وبلاگ

تحلیل رسانه از اهمیت بسیار بالایی در حوزه‌ روابط عمومی برخوردار است. براساس تعریفی که عموم صاحب‌نظران و اساتید روابط عمومی از این رشته قبول دارند، روابط عمومی دادستان یک سازمان و وکیل مدافع مخاطبان و مردم است.

از سوی دیگر بحث ارتباطات تعاملی دو سویه را شاهد هستیم که به عنوان یک کارکرد مهم روابط عمومی توسط صاحب‌نظران روابط عمومی مطرح می شود.

برای فعالیت‌های روابط عمومی دو کارکرد قابل تصور است:

1-اطلاع‌رسانی

2-اطلاع‌یابی.


اگر روابط عمومی‌ها بخواهند وکیل مدافع مخاطبان خود باشند باید به پایش رسانه‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشند زیرا رسانه‌ها آیینه‌ تمام نمای افکار عمومی محسوب می‌شوند و نقطه نظرات مردم را منعکس می‌کنند.


از طرف دیگر آنچه برای روابط عمومی ها مهم است ارتباطات تعاملی دو سویه، نه ارتباط یکسویه‌ تحکمی بالا به پایین، که متأسفانه این مسئله از آسیب‌های امروز روابط عمومی ها محسوب می‌شود.


روابط عمومی باید با از یک سو با نگاه به جامعه از طریق رسانه ها، نگرش افکار عمومی به سازمان و مطالبات کاربران و مخاطبان از آن را به موقع درک کند و از سوی دیگر آن را و به مسئولان تصمیم گیر و مدیران ارشد وزارتخانه، سازمان، دستگاه یا شرکت متبوع خود برساند.


از طرف دیگر از آنجا که یکی دیگر از کارکردهای روابط عمومی، اطلاع‌رسانی و اطلاع‌یابی است، در مقوله اطلاع‌یابی یا اطلاع‌گیری هم به‌ پایش و رصد رسانه ها و تحلیل افکار عمومی نیاز دارد.

آشنایی روابط عمومی یک سازمان با انتظارات و مطالبات کاربران و مخاطبان سازمان باعث می شود که این سازمان بهترین پاسخگویی را داشته باشد.


امروزه دیگر مقوله مشتری و مخاطب نداریم زیرا این تعریف یک طرفه‌ است و فقط انتظارات آسازمان را منعکس می‌کند. اما در مفهوم جدید علم ارتباطات از مبحثی به عنوان کاربران استفاده می‌شود.


کاربران مشتریانی هستندکه تعامل دو سویه با سازمان دارند که هم مطالبات و انتظارات خود را عنوان می‌کنند و هم توقع دارد در سریع‌ترین زمان بهترین خدمات را دریافت کنند.
روابط عمومی موفق است که بتواند با کاربران خود تعامل دو سویه ایجاد کند و بهترین خدمات را در سریع‌ترین زمان در اختیار آن‌ها قرار دهد و مقابل سرعت‌گیرهای حوزه‌های اجرایی که موانعی را ایجاد می‌کنند، مقابله کند و مطالبات و انتظارات کاربران را به مسئولین سازمان منعکس کند.

يکي از مهمترين مسائل موثر در تصميم گيري مديران دسترسي سريع و آسان به خبرهاي مرتبط با سازمان و يا يک رويداد مربوط به آن است، در حال حاضر به علت کثرت بنگاههاي خبري و تنوع اخبار منتشره و همچنين وجود تفسير و تحليل هاي متفاوت در اخبار، اهميت دريافت و بررسي همزمان اخبار منتشره شده از منابع مختلف را دو چندان مي کند.

يکي از مهمترين وظايف مديران روابط عمومي سازمان‌ها و موسسات، اطلاع‌يابي، رصد رسانه‌ها و انجام پژوهش‌هايي در اين زمينه است، هر مدير روابط عمومي بايد به فراخور سازمان خود پژوهش‌هاي لازم را انجام دهد و اشکالات را به مدير سازمان انتقال دهد.