آشنایی با تصویر سازمان در افکار عمومی

دسته: وبلاگ

در مورد رصد و پایش رسانه‌ها و اهمیت این موضوع نزد روابط عمومی‌ها باید گفت با توجه به این که در حوزه‌ ارتباطات، روابط عمومی‌ها در سازمان‌ها استفاده‌کنندگان از خدمات ارتباطی محسوب می‌شوند و طبیعتاً به دنبال آن هستند که از طریق فعالیت‌های ارتباطی، سازمان خود را به جامعه معرفی کنند و بازخورد آن را نیز از جامعه دریافت و تحلیل کنند.

انجام این کار نیازمند دید‌بانی دائم، پایش و رصد رسانه هاست که سازمان بتواند از بازتاب عملکرد خود در رسانه‌ها که نماینده‌ افکار عمومی هستند مطلع شوند.
اهمیت این موضوع مانند نقشی است که یک پزشک در برخورد با بیمار دارد.

پزشک در نخستین مواجهه با بیمار نبض او را می‌سنجد تا ببیند کند است یا تند،  ضعیف می زند یا قوی، منظم است یا بی نظم.

با دریافت هریک از این علائم پزشک می فهمد که سلامتی و اوضاع عمومی بیمار چه وضعی دارد وباید معاینات خود را در چه بخش های ادامه دهد یا تقویت کند .

این همان وظایفی است که روابط عمومی ها هم وظیف دارند که به نفع سازمان خود انجام دهند.

رصد کردن و پایش رسانه‌ها توسط روابط عمومی، به منزله‌ گرفتن نبض رسانه هاست کو در این صورت است که روابط عمومی‌ها می‌توانند  بفهمند چه تصویری و نقشی از سازمان‌شان در افکار عمومی جامعه وجود دارد.
روش‌های دیگر ممکن است خطا داشته باشند، اما روش رصد کردن و تحلیل محتوای رسانه‌ها به موقع مشخص می‌کند که در چه موضوعاتی اطلاع‌رسانی و تبلیغات روابط عمومی یک سازمان موفق بوده و در چه حوزه هایی با کاستی، اشتباه یا ابهام همراه بوده است.

نهادها، سازمان ها، شرکت ها، بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ و دستگاه های مختلف در نتیجه تحلیل کمی و کیفی داده های حاصل از پایش و رصد رسانه ها، برای  برطرف کردن ایرادها و مشکلات موجود اقدام کنند یا جهت‌گیری وارتباط خود را با رسانه ها تنظیم و اصلاح کنند.
این که مدیران یک مجموعه بفهمند کدام دسته از رسانه‌ها ارتباطات بهتری و منافع نزدیک‌تری با سازمان شان دارند و کدام رسانه‌ها با نوع و سبک پوشش اخبارشان به سازمان صدمه و آسیب وارد می‌کنند، چه موضوعاتی در جامعه در رابطه با سازمان‌ مطرح است و سازمان چگونه باید پاسخگوی آنها باشد، همه و همه مستلزم رصد و پایش رسانه‌هاست.