آگاهی از دیدگاه نخبگان جامعه با پایش رسانه ها

دسته: وبلاگ

از طریق رسانه‌ها، قبل از هر چیز می‌توان از دیدگاه افکار عمومی و به ویژه  آگاه شد. یک سازمان اگر از طریق پایش رسانه ها و تحلیل محتوای آنها، به دیدگاه نخبگان راجع به خودش دست یابد، می‌تواند تصمیمات مناسب تری بگیرد.

به همین جهت یکی از کارهای اساسی که روابط عمومی‌ها باید انجام دهند تحلیل دائمی و مستمر رسانه‌هاست. از این طریق است که سازمان، دستگاه یا شرکت متبوع این امکان را خواهد یافت تا با اتکا به اطلاعات واقعی و تحلیل صحیح براساس آن ، به موقع ، بهترین تصمیم  را در حوزه خدمات رسانی یا تولید بگیرد.

ار آنجا که رسانه‌ها نمایندگی افکار عمومی را در جامعه بر عهده دارند و بسیاری از موضوعات و مباحثی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود، دیدگاه عمومی مردم است، روابط عمومی ها با اطلاع به موقع از آنچه در رسانه ها درباره شان گفته می شود بزرگترین خدمت  را به سازمان ، دستگاه یا شرکت متبوع خود کنند، زیرا از این طریق بهتر و راحت تر می توانند آسیب شناسی و موانع پیشرفت و توسعه سازمان را برطرف کنند.

از طرف دیگر رسانه ها علاوه براینکه تلاش می کنند منعکس کننده افکار و طرز تلقی عمومی از سازمان ها و فرایند های مختلف باشند، خود نیز با توجه به رویکرد ها، وابستگی ها و گرایش های شان، نسبت به سازمان ها، دستگاه ها، نهادها و حتی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی خصوصی سوگیری های مثبت و منفی خاص خود را دارند.

نگرش و فضاسازی های مصبت و منفی رسانه ها، به طور مستقیم افکارعمومی را نشانه می روند و رسانه ها از این طریق می توانند دیدگاه منفی افکار عمومی جامعه را نسبت به یک مجموعه و سازمان شکل دهند یا تشدید کنند.

دراین عرصه یک روابط عمومی موفق ، روابط عمومی است که دائم و مستمر رسانه ها، به ویژه شبکه های تلویزیونی و رادیویی را رصد و پایش کند و بتواند از این طریق با کمترین تاخیر در جریان آنچه رسان ها درباره سازمانش می گویند قرار گیرد و بتوانداطلاعات حاصل از این رصد و پایش مستمر را برای تصمیم گیری در اختیار مدیران مجموعه قرار دهد.

اطلاعات حاصل از پایش و رصد مستمر رسانه ها، مبنای دقیق و صحیحی برای تحلیل گفتمان جاری رسانه ها خواهد بود تا بدین ترتیب سازمان ها و شرکت ها بتوانند درباره عملکرد سازمانی خود در قبال جامعه آسیب شناسی کنند.