تامین برنامه

این مجموعه،​ تنها مرکز تخصصی در کشور است که امکان دریافت و ضبط همه شبکه های تلویزیونی دنیا به منظورتامین تک برنامه یا سری برنامه های مورد نظر را دارد.

در این چارچوب همه شبکه های تلویزیونی دنیا را ، حتی شبکه های کارتی که دریافت آنها کدگذاری شده است، دریافت ، ضبط و  رصد کنیم .

تاکید می شود که منحصرا درباره شبکه هایی سرویس دهی می شود که منافی با حریم اخلاق عمومی و قوانین جمهوری اسلامی ایران نباشد.

این خدمات برای مراکز فیلمسازی، برنامه سازی، پژوهشی و شبکه های مختلف صداوسیما بسیار کارامد و مفیدخواهد بود.

شبکه های تخصصی کودک، آموزشی، علمی، مستند و ورزشی ازجمله کانالهایی هستندکه می تواند بصورت دوره ای،24 ساعته ضبط و با بالاترین کیفیت ارائه شود.